SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är
bransch- och intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag.

SABO-företagen
finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 115
till 23 600 lägenheter. SABO-företagen är både lokalt och nationellt mycket
viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.

Tillsammans
äger och förvaltar medlemsföretagen 802 000 bostäder. SABO-företagens samlade
lokalyta uppgår till 8,4… Visa mer

SABO-företagen
finns över hela Sverige och är av mycket skiftande storlek, med allt från 115
till 23 600 lägenheter. SABO-företagen är både lokalt och nationellt mycket
viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.

Tillsammans
äger och förvaltar medlemsföretagen 802 000 bostäder. SABO-företagens samlade
lokalyta uppgår till 8,4 miljoner kvadratmeter. SABO-företagen omsätter
61miljarder kronor per år och har cirka 12 600 anställda.

Flertalet av
de allmännyttiga bostadsföretagen är aktiebolag och ägs av kommunerna.

Som medlem i
SABO-styrelsen tycker jag det är viktigt att vi fångar aktuella frågor som ligger
medlemsföretagen nära. Utmaningar för medlemsföretagen är också frågor som
berör hela vårt samhälle och samhällsstruktur. #tryggtboende #ettboendeföralla