Jag har haft möjligheten
att se hur förändringar på det 3 km tjocka istäcket på Grönland backar i
utbredning – kartan ritas om vart 20-25 år just för att landskapet förändras
över tid när isen drar sig tillbaka.

I Ishavet, Arktis, finns
inte någon 4,5, 6 år gammal packis – vi når nordpolen med isbrytande fartyg,
vilket var omöjligt när personer som Nansen o Amundsen färdades i dessa
områden. Isbjörnens habitat hotas, de får inga naturliga områden att jaga, leva
och fortplanta sig i.

På södra halvklotet
(Sydgeorgien) smälter glaciärerna snabbare än de fylls på i övre delen, faunan
och floran förändras och kartbilden med den. Pingvinernas livsbetingelser går
också mot en ogynnsam utveckling, även på den Antarktiska kontinenten ser vi
redan förändringar.

En uppvärmning av jordens
medeltemperatur märks snabbare och tydligare vid våra poler och hela mänsklighetens
sätt att leva bo och utvecklas står inför ett behov av omdaning.

Sverige ligger långt
framme med nya tekniker inom miljöområdet. Vi jobbar med våra nationella,
regionala och lokala miljömål – men en del saker kan vi naturligtvis utveckla
och bli bättre på. Ständiga förbättringar – det tema vi jobbar med i
företagsektorn eller offentlig miljö oavsett om vi väljer miljöledningssystmet
ISO14001 eller EMAS (environmental management audit system)

Uddevalla är en kommun
som jobbat med långsiktiga miljömål över tid, vi var tidigt ute med EMAS, Grön
flagg inom skolan vilket är utvecklande för våra barn och vi grundlägger goda
vanor och en kunskap om vår omgivning, natur och miljö som är viktig för
framtiden. Det är från barn, barnbarn och kommande generationer efter dom, som
vi lånar vår jord och dess naturresurser av.

Men vi kan också bli
bättre på tydliga krav vid upphandling,

t.ex Kyckling från
Tahiland, fläskkött från Polen Ost från Holland – listan kan göras längre, men
här exponerar vi våra barn o skolelever för den dolda antibiotikan – som på
sikt ger oss fler resistenta bakteriestammar – och i en förlängning hotar
välfärden. Detta måste vi ändra på. Våra svenska lantbrukare har lång tradition
av god djurhälsa och växtodling i världsklass – använd närproducerad och/eller
ekologiskt – men kravställandet måste till, vilket kräver kunskap,
omvärldsbevakning och civilkurage

En av de i Uddevalla största
investeringarna är vår Lillesjöverk som enskilt har bidragit till att vi tagit
nya steg mot en kraftigt minskad användning av fossilfria bränslen för uppvärmning
av bostäder och lokaler i vår kommun och vi får också elektricitet från våra
kommunegna sopor.

SABO-företagens Skåneinitiativ
lanserades på konferensen SABOs energiutmaning den 7 februari 2008 i Malmö. De
80 företag som då fanns representerade bl a UddevallaHem röstade fram en
målsättning som innebär att de företag som ansluter sig ska minska sin energianvändning
med 20% från 2008 till år 2016. Här ligger Uddevalla väl med och utvecklingen
fortsätter alltjämt.

Utöver vad vi själva gör i vår egen
närmiljö måste vi erbjuda kunskap, kunskap på export, till våra
utvecklingsländer till våra grannländer och till länder som jobbar med brun-och
stenkol, på olika håll i världen.

Kunskap, kompetens och kvalité i
kombination med drivkraften som finns i våra små och medelstora företag kan
bidra till minskade utsläpp i vårt
globala samhälle. Våra företag har stort kunnande inom miljötekniksektorn
som ska användas lokalt, regionalt nationellt o internationellt.

Några
punkter som vi gått till val på:

Klimatsmarta
kollektivtrafiklösningar, spårbunden trafik, nya gång – o cykelvägar

Skolmåltiden omvärderas
och utvecklas – statusen höjs för personalen

Öka andelen närproducerat –

Minska mängden avfall inom alla våra
verksamheter – vi kastar alldeles för mycket mat idag. Upp till 20% försvinner
från producent till kylskåpsnivån
(återbruk är också viktigt)

Kort sagt: God hushållning på alla
plan, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart
#Uddevallakanmer #svpol #uapol #valvinst2018