Moderatkvinnorna firar i år 100 år

och med det var vi först i Sverige i bildandet av ett nationellt kvinnoförbund. Moderatkvinnorna har länge arbetat brett, engagerat och långsiktigt med jämställdhet. En viktig del i vår agenda är arbetet med att minska våldet mot kvinnor. Men trots hårda ansträngningar i hela Sverige, där ideella krafter och våra politiska kollegor – inte minst många män – engagerar sig mot våldet, är bilden inte entydigt positiv. Flera rapporter pekar på att våldet mot kvinnor ökar.

Våld i nära relationer omfattar både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, eller hot om våld. Eftersom våldet till största delen sker inom hemmets lyckta dörrar är det svårt att upptäcka, och i flera av dessa fall finns barn med i bilden. Förra året anmäldes över 28 000 fall av misshandel av kvinnor, varav 18 000 fall skedde i nära relationer. Det finns inga exakta uppgifter om hur många barn i Sverige som ser sin mamma bli slagen, men uppskattningsvis är det 100 000 – 200 000 barn som lever i en sådan skadlig miljö och riskerar med det att fara mycket illa. Vi Moderatkvinnor vill att det ska gå snabbare, vara enklare och smidigare att få bland annat trygghetslarm. Det ska även vara enklare för mamma och barn att utverka kontaktförbud.

Något vi Moderatkvinnor även vill uppmärksamma betydligt mer är våld mot unga kvinnor, vilken som grupp har en tendens att förringas. Tidiga insatser för både unga män och kvinnor avseende attityder och värderingar har visat sig vara mycket viktiga. I genomsnitt dödas 17 kvinnor varje år på grund av våld i nära relation. Unga kvinnor är tyvärr fortsatt den mest brottsutsatta gruppen.

Den 25 november var det FN:s Internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. En dag då det oacceptabla våldet mot kvinnor är extra uppmärksammat, men för friheten, tryggheten och varje kvinnas rätt till sin egen kropp kämpar vi för varje dag.

Carin Ramneskär (M)

Länskvinnoordförande Bohuslän