En liten kort presentation vem jag är:

Uppvuxen med arbetarbakgrund. Gått 8-årig folkskola. Läst in akademisk examen parallellt med arbete. Arbetat inom bl.a. vård o verkstad. Företagande, trygghet och samhällsutveckling är främsta intresseområden.

länk till Youtube;

https://www.youtube.com/watch?v=_CX2qkc7Azs

och varför jag vill engagera mig i politiken:

Gillar att möta människor – alla har något att berätta. Trygghet i vardagen inklusive det goda
boendet – basen för vår utveckling vilket innebär att relationsvåldet i vårt
samhälle måste minska. Företagande
och människors lika värde viktiga
faktorer. Tänka helhetsperspektiv, ekologi, ekonomi och långsiktig hållbarhet
är nyckelord för framtiden. Innovationsmöjligheterna på olika nivåer i
samhället och nytänk behöver uppmuntras.